“De reiziger die eenzaamheid zoekt, wordt een vreemdeling op aarde…”

“The traveller who seeks loneliness, becomes a stranger on earth…”

Advertisements